Arbeidsprosesser

Vi jobber med dokumenterte rutiner for hele oversettingsprosessen fra bestilling til den ferdige oversettelsen leveres. Vi jobber tett opp mot våre kunder slik at vi stadig kan forbedre våre arbeidsprosesser.

FÅ ET GRATIS TILBUD

Fire øyne-prinsippet samt riktig kompetanse

Våre oversettere oversetter kun til sitt eget morsmål. Alle våre oversettere er høyt utdannede oversettere som både innehar den språklige kompetansen og den fagkunnskapen som kreves for å levere oversettelser av topp kvalitet. Etter at oversetteren er ferdig med teksten, blir den korrekturlest av en annen oversetter.

Oversettingsminner og termdatabaser

For oss er det selvsagt at vi jobber med det siste innenfor oversettingsteknologi. På den måten sikrer vi at vi alltid bruker den samme terminologien som ved tidligere oppdrag. Før vi inngår et nytt samarbeid, går vi gjennom termer og formuleringer som er viktige for deg.

Sikker levering

For oss er det en selvfølge at du får dine oversettelser i rett tid. Og selvsagt går denne leveringssikkerheten ikke utover kvaliteten på den oversettelsen som leveres.

Vi ser hele bildet

Når vi får forespørselen din, begynner vi med å se gjennom teksten som skal oversettes. Deretter tar vi kontakt med deg slik at vi sammen kan bli enige om leveringstidspunktet, og slik at vi kan diskutere andre ting som vedgår prosjektet. Jo mer vi får vite om deg og din tekst, desto bedre blir tilbudet vårt. Alt innsendt materiell behandles naturligvis konfidensielt. Dersom du sender forespørselen via vår kundeportal, blir materiellet dessuten kryptert (TSL 128 bits), noe som er fordelaktig når det er spørsmål om fortrolig informasjon.

Detaljert tilbud

Selve ryggraden i virksomheten vår er vårt TMS-system (Translation Management System). Her lagres alt som har med tilbudet å gjøre, for eksempel filene, analysen, instruksjonene osv. Med denne informasjonen i bakhånden kan vi raskt og enkelt starte oversettingsprosessen så snart du har gitt ditt startsignal. Når alle beregninger er gjort og all informasjon ligger der den skal, sender vi ut tilbudet. Av dette tilbudet fremgår både prisen og når du får den ferdige oversettelsen. Oversiktlig og greit for alle parter.

Oversetting

Oversettingsprosessen begynner straks du har akseptert tilbudet vårt. Prosjektlederen sjekker at alt er i orden og sier fra til oversetteren at han eller hun kan starte med oversettingen. Oversetteren finner filer, referansemateriell og instruksjoner på vår oversettelsesportalal, og når oversettelsen er ferdig, kan oversetteren laste opp filene i portalen igjen. Samtidig med denne opplastingen bekrefter oversetteren at han eller hun har foretatt en egenkontroll av teksten (bl.a. stavekontroll, formatkontroll og termkontroll).

Korrektur og levering

Når oversettingen er avsluttet, går filene videre til korrekturleseren. Også på dette trinnet overføres filene på vår oversetterportal, og når korrekturen er ferdig, lastes den korrekturleste teksten opp i portalen igjen. Som et siste steg før oversettelsen leveres, utfører prosjektlederen flere formelle kvalitetskontroller, og hvis disse kontrollene ikke påpeker noen feil, er filene klare for levering. Deretter leverer prosjektlederen filene enten via kundeportalen eller på e-post, avhengig av hva dere har blitt enige om.

Sikkerhet og sporbarhet

Er du bekymret at filene dine skal ses av uvedkommende? Det trenger du ikke være. Siden vi overfører alle filer ved hjelp av vårt TMS-system, er alle dine filer trygge under hele oversettingsprosessen. Alle overføringer er krypterte og på denne måten blir datasikkerheten optimal. Dermed blir hele prosessen også sporbar, og dersom noe skulle skje, kan vi raskt og effektivt spore hvert eneste trinn fra oversetting til levering. En ekstra fordel er dessuten at du har ubegrenset tilgang til alle leverte filer, inkludert filer fra tidligere prosjekter.

Oppfølging

Vårt mål er fornøyde kunder. For å nå dette målet er det viktig for oss å følge opp de oversettelsene vi leverer. Dette gjelder særlig i begynnelsen av samarbeidet vårt, og da vil vi gjerne vite så mye som mulig om hva du synes om våre tjenester. Er du fornøyd med ordvalg og stilen i oversettelsen? Og hvordan ble du møtt av prosjektlederne våre? Uansett hva du synes, vil vi gjerne høre din mening.

Tilbakemelding

All tilbakemelding fra deg skal dokumenteres slik at ønsker om formatering, terminologi eller stil skal kunne implementeres effektivt i fremtidige oversettingsoppdrag. Kanskje din bedrift har en bestemt visjon som du ønsker at skal gjenspeiles i tekstene dine? Kanskje omhandler tekstene ulike modeller med ulike slagord? Alt dette vil vi gjerne ha greie på slik at vi kan få med dette i senere jobber. På den måten ønsker vi å være en språkpartner som jobber tett opp mot de overordnede målene i din bedrift.

Statistikk og historikk i kundeportalen

I kundeportalen vår har du tilgang til alle tidligere tilbud og prosjekter, inkludert ordrebekreftelser og ferdige filer. Du har også tilgang til en rapportfunksjon der du kan hente frem grafiske visninger av så godt som alle tilbuds- eller ordrerelaterte data. På denne måten kan du raskt få god oversikt over antallet prosjekter per måned eller språk samt gjennomsnittlig ordreverdi. Vi kan til og med skreddersy rapportpakker som er spesielt tilpasset dine behov.

Få et gratis tilbud!

Vårt mål er å hjelpe våre kunder å lykkes internasjonalt. Vårt verktøy er vår brennende interesse for språk.

FÅ ET GRATIS TILBUD