Kontakt
Kontakt

OVERSETTING AV UNDERVISNINGSMATERIELL

I dagens arbeidsliv blir det stadig viktigere med utdanning. Derfor øker også behovet for utdanningsmateriell som formidler innholdet på en tydelig og velformulert måte.

Send oss filene dine, og få et tilbud i dag!

TILPASSET TEKST

Hvor skal teksten offentliggjøres? Hos oss får du oversettelser som er tilpasset den kanalen de skal offentliggjøres i.

SKREDDERSYDDE OVERSETTELSER

Vi finner den oversetteren som er best egnet til det emnet og den teksttypen du ønsker oversatt.

KONSEKVENT SPRÅK

Har du utdanningsmateriell som skal brukes i ulike medier? Hos oss får du et enhetlig uttrykk i alle kanaler.

KONTAKT OSS

Ring oss på telefonnummer +47 21399426, eller send en e-post til info@globalscandinavia.no

UNDERVISNINGSMATERIELL

Kursdokumentasjon, e-læring, webinarer, filmmanus

Tekster som skal brukes i undervisningsøyemed, må tilfredsstille en rekke krav. Ikke bare må de være språklig korrekte, men de må også formidle avsenderens budskap på en klar og lettfattelig måte. Kort sagt må teksten sørge for at du faktisk lærer noe! Da er det viktig at den oversettes av profesjonelle oversettere som er vant til å skape forståelige og gode tekster. Innfløkte setninger og tunge konstruksjoner, sier du? Oversetterne i GLOBALscandinavia tar slike språklige utfordringer på strak arm. Resultatet er lettfattelige og velformulerte tekster som du kan bruke i din undervisning – og som dine elever vil forstå.

 •   Undervisningsfilmer
 •   Webinarer
 •   Manus
 •   Kursdokumentasjon
 •   Filmmanus

Carl Meijer
Nextmedia

”GLOBALscandinavia er et profesjonelt oversettelsesbyrå med kostnadseffektive løsninger”

 • Oversetting av
  MARKEDSFØRINGSTEKSTER

  Brosjyrer, hefter, tidskrifter, nyhetsbrev, søkeoptimerte tekster

 • Oversetting av
  JURIDISKE TEKSTER

  Ansettelsesavtaler, partneravtaler, anbudsdokumenter, juridiske rapporter

 • Oversetting av
  KORTE TEKSTER

  Blogginnlegg, Facebook-oppdateringer, Twitter-innlegg, e-poster, hjemmesider, innlegg på sosiale medier, annonsetekster

 • Oversetting av
  BILTEKNISKE TEKSTER

  Verkstedlitteratur, instruksjonsbøker, programvareoversetting, markedsføring innenfor teknikkområdet, tekniske dokumenter

 • Oversetting av
  TEKNISKE TEKSTER

  Bruksanvisninger, instruksjonsbøker, fagtekster, sikkerhetsdatablad, teknisk dokumentasjon

 • Oversetting av
  ØKONOMISKE TEKSTER

  Årsberetninger, økonomiske rapporter, statistikker, anbudsdokumenter, regelverk

 • Oversetting av
  MARKEDSFØRINGSTEKSTER

  Brosjyrer, hefter, tidskrifter, nyhetsbrev, søkeoptimerte tekster

 • Oversetting av
  UNDERVISNINGSMATERIELL

  Kursdokumentasjon, e-læring, webinarer, filmmanus

 

Få et gratis tilbud!

Send oss din tekst, så kommer vi tilbake til deg med et tilbud.